Volwassenen

Kinderen krijgen lijkt zo een logisch en natuurlijk deel van ons leven. Maar wat als dit door verschillende omstandigheden niet lukt? Dan pas blijkt welke ingrijpende consequenties dit heeft voor je verdere leven. Uit eigen ervaring weet ik hoe dit onzichtbare verlies invloed kan hebben op je sociale en familiale leven, op je psychisch welzijn en existentiële vragen kan oproepen.

In de beeldende therapie wordt je geholpen om via beeldende opdrachten jou verlies zichtbaar te maken. Op deze wijze kun je vorm geven aan jou rouwproces.
We gaan op zoek naar jou wensen en verlangens en je leert om stap-voor-stap vorm te geven aan een leven zonder (eigen) kinderen.

Gemiddeld zal de behandeling bestaan uit 7 – 10 sessies.

Rouw kan voortkomen uit verlies van o.a.;
-Een dierbare door overlijden, ziekte, zelfdoding of scheiding.
-Een gezond lichaam, door ziekte of ongeval.
-Werk door ontslag, faillissement of andere redenen.
-De mogelijkheid om kinderen te krijgen.
-Zingeving en toekomstperspectief.

Verlies wordt door een ieder op verschillende manieren ervaren en geuit.
De gevoelens die gepaard gaan met rouw, kunnen overdonderd zijn en voor veel verwarring zorgen. In de beeldende therapie wordt u begeleid in het uiten van deze gevoelens zodat u weer grip krijgt op de situatie en de ingrijpende gebeurtenis een plek kunt geven.

Ieder rouwproces bestaat uit een aantal stappen. Deze stappen worden ook wel rouwtaken genoemd.
Via een beeld, een symbool of een ritueel wordt op praktische wijze gewerkt aan de vier rouwtaken en zo wordt het verwerkings- en acceptatieproces in gang gezet. Dit gebeurt stap voor stap, in eigen tempo, op een veilige manier.

Er is de mogelijkheid van individuele of groeps therapie, zie ook bij ‘groepen‘.

Een depressie kan meerdere oorzaken hebben. Vaak gaat het om een combinatie van verschillende factoren, zoals bijv. erfelijkheid, karakter, ziekte, burnout, negatief zelfbeeld, ingrijpende gebeurtenissen in je leven of nare ervaringen in het verleden.
Mensen die depressief en somber zijn voelen zich vaak gevoelloos, leeg, passief, moe, machteloos, waardeloos of zinloos en kunnen moeilijk aangeven wat ze nodig hebben.

Beeldende therapie kan helpen om in beweging te komen, om onbewuste of onderdrukte gevoelens en wensen op een veilige manier te verkennen en om het leven opnieuw vorm te geven.

Angst is een normale menselijke emotie bij gevaar of dreiging. Als angst vaak terugkeert, in minder bedreigende situaties of zo maar uit het niets, dan kan dit het leven gaan beheersen en beperkingen geven in het doen en laten.

Vaak komen angsten voort uit (onbewuste) diepe overtuigingen en beelden over zichzelf of de wereld, zoals ‘ik ben niet ok’ of ‘mensen zijn niet te vertrouwen’, ingegeven door nare ervaringen uit de jeugd of opvoeding.

Dit kan voedingsbodem zijn voor faalangst, verlatingsangst, fobieën, sociale angst, bindingsangst enzovoort.

Beeldende therapie kan helpen om deze beelden en overtuigingen zichtbaar te maken, om te bepalen of ze reëel zijn en om op een veilige manier te oefenen in het loslaten van angstbeelden zodat er zelfvertrouwen ontstaat.

Traumatische gebeurtenissen worden als (vaak onbewuste) beelden in het lichaam en de geest opgeslagen. Te denken valt aan nare jeugdervaringen, het slachtoffer zijn van een overval, onverwacht overlijden van een geliefde, ongeluk, psychische mishandeling, sexueel misbruik, geweld, langdurige conflicten etc.
Vaak blijven de gebeurtenissen in beelden op het netvlies staan en komen op onverwachte momenten naar voren, of er ontstaan klachten op emotioneel en fysiek gebied.

Beeldende therapie helpt wanneer je deze ervaringen en beelden niet kunt uiten met woorden. Door het op een veilige manier uitbeelden van de gebeurtenissen en het uiten van de gevoelens wordt het verwerkingsproces in gang gezet. Dit gebeurt stap-voor-stap in eigen tempo, op je eigen manier.

Ernstige trauma’s, die ptss en persoonlijkheidsproblematiek tot gevolg hebben, kunnen in samenwerking met een psycholoog/psychiater worden behandeld.