Kinderen

Rouw bij kinderen kan voortkomen uit;

Verlies van een dierbare, door overlijden, ziekte of zelfdoding
Verlies van een gezinsleven of een ouder door scheiding
Verlies van een gezond lichaam, door ziekte of ongeval

Verlies wordt door kinderen op verschillende manieren ervaren en geuit.
Sommige kinderen trekken zich terug en worden stil en angstig, anderen worden druk, prikkelbaar en vertonen brutaal en agressief gedrag.

Het kind kan worstelen met gevoelens als eenzaamheid, verdriet, boosheid, verwarring of schuld. Deze gevoelens horen bij het verwerkingsproces en het is belangrijk dat deze gevoelens geuit en gedeeld worden met iemand.
Praten over het verlies of de gevoelens is vaak moeilijk voor kinderen. Dit komt omdat kinderen minder woorden hebben om zich uit te drukken, zij denken vooral in beelden. Ook kan het zijn dat de gevoelens te beangstigend en overweldigend zijn voor het kind.

Beeldende therapie biedt een ingang voor kinderen om hun gevoelens te uiten via een tekening of een beeld. Zo kan een verwerkings- en acceptatieproces op gang komen. Stap voor stap, in eigen tempo, op een veilige manier.

Ook kinderen kunnen depressief zijn. Een depressie bij kinderen en jongeren verloopt anders dan bij volwassenen. Ze zijn somber, maar kunnen soms toch ook nog even lol maken. Een depressie kan meerdere oorzaken hebben. Vaak gaat het om een combinatie van verschillende factoren, zoals bijv. het karakter, een negatief zelfbeeld, gepest worden op school, problemen thuis of nare ervaringen en gebeurtenissen, zoals een overlijden of een vorm van mishandeling of verwaarlozing.
Kinderen en pubers praten niet makkelijk over hun gevoelens.

Beeldende therapie kan helpen om in beweging te komen, weer te kunnen spelen en plezier beleven, meer zelfvertrouwen te ontwikkelen en om gevoelens op een veilige manier te uiten.

Gemiddeld zal de behandeling bestaan uit 10 – 15 sessies.

Als ouder wil je graag dat het goed gaat met je kind. Soms is de werkelijkheid anders. Je kind zit al een tijdje niet lekker in zijn of haar vel en heeft last van angsten of onzekerheid. Kinderen weten vaak zelf niet wat de oorzaak is, of ze kunnen het niet onder woorden brengen.

Beeldende therapie biedt kinderen de mogelijkheid om op speelse manier uiting te geven aan hun (onbewuste) gevoelens in het tekenen, schilderen of boetseren.

Door het methodisch werken met opdrachten en materialen kan het kind leren omgaan met en grip krijgen op gevoelens als onzekerheid, verlegenheid, (faal)angst, boosheid of verdriet. Hierdoor ontstaat meer zelfvertrouwen en eigenwaarde.

Trauma betekent wond. Het is een emotionele beschadiging die is ontstaan na het meemaken van een schokkende gebeurtenis. Als het verwerken van een dergelijke gebeurtenis niet goed lukt, blijven er klachten bestaan die het dagelijks leven verstoren. Te denken valt aan een scheiding, het overlijden van een geliefd persoon, een ongeluk, psychische en/of lichamelijke mishandeling of verwaarlozing, sexueel misbruik, geweld of langdurige conflicten.

Kinderen gaan op verschillende manieren met traumatische ervaringen om.
Hij/zij kan worstelen met gevoelens als machteloosheid, eenzaamheid, verdriet, boosheid, verwarring of schuld.

Het is belangrijk dat deze gevoelens worden geuit en gedeeld met iemand. Praten over de nare gebeurtenis is moeilijk voor kinderen, de gevoelens zijn vaak te beangstigend en overweldigend.

Beeldende therapie helpt wanneer de ervaringen en beelden niet met woorden kunnen worden geuit. Door het op een veilige manier uitbeelden van de gebeurtenissen en het uiten van de gevoelens wordt het verwerkingsproces op gang gebracht.

Ernstige trauma’s kunnen in samenwerking met een psycholoog/psychiater worden behandeld.

Gedragsproblemen bij kinderen kunnen op verschillende manieren voorkomen. Gedragsproblemen op school komen voor in de vorm van brutaal zijn en verbaal druk zijn. Ook hyperactiviteit, moeite met concentreren of pesten kan duiden op gedragsproblemen. Thuis kan er sprake kan zijn van liegen, agressie, niet willen luisteren, weglopen van huis, stelen en spijbelen.

Beeldende therapie kan helpen om de oorzaken van de gedragsproblemen zichtbaar te maken, lastige gevoelens te uiten, struktuur te leren aanbrengen of nare gebeurtenissen te verwerken.