Tarieven

TARIEVEN

Individuele therapie: € 80,- per uur incl. materialen

Werkwijze bij volwassenen

Ik spreek eerst 3 bijeenkomsten af. Voor u is dit om te ervaren of beeldende therapie iets voor u is. Voor mij is dit om u te leren kennen(observatiefase) en om tot een voorstel voor een behandelplan te komen.

Werkwijze bij kinderen

Eerst is er een kennismaking-/intakegesprek met de ouder(s). Kinderen vanaf 12 jaar kunnen hierbij aanwezig zijn. Vervolgens vindt de therapie met het kind plaats. Met de ouder(s) zal afgesproken worden, wanneer de tussenevaluatie plaats vindt en uit hoeveel sessies de behandeling zal bestaan.

Verwijsbrief van een huisarts is niet nodig.