Beeldende Therapie

Voor volwassenen en kinderen die het moeilijk vinden om over hun gevoelens te praten, of waarbij praten alleen niet helpt.

Beeldende Therapie is een behandelvorm, waarbij op methodische wijze gebruik wordt gemaakt van o.a. tekenmateriaal, verf, klei, en speksteen.

Door de omgang met het materiaal en het maken van vormen, kleuren en beelden kan uiting worden gegeven aan ervaringen en gevoelens. Zo komt de eigen belevingswereld dichterbij en ontstaat meer zelfvertrouwen. Het resultaat is zichtbaar en tastbaar, dit geeft houvast bij het veranderings-en verwerkings proces. Door te oefenen en te experimenteren met materialen en opdrachten, kunnen op een veilige manier nieuwe ervaringen worden opgedaan en vaardigheden worden ontwikkeld om anders om te gaan met problemen en klachten.

Het is niet belangrijk om ‘creatief’ te zijn en dat wat gemaakt wordt hoeft niet ‘mooi’ te worden. Belangrijker is het doen en wat daarbij wordt ervaren.