Vergoeding via aanvullende verzekering

De Praktijk is geregistreerd in het Register Vaktherapie.
november 2, 2022

Voor zorg uit de basisverzekering wordt de eerste 375 euro zelf betaald. Dat heet het eigen risico. dit geldt niet voor zorg uit de aanvullende verzekering.
De behandeling bij de praktijk voor creatieve therapie kan voor een deel worden vergoed uit de aanvullende verzekering van een aantal zorgverzekeraars, zoals bijv. de Friesland Zorgverzekeraar. Vraag uw zorgverzekeraar naar de exacte vergoeding of kijk bij de Zorgwijzer.